Strict Standards: Declaration of jfContent::bind() should be compatible with mosDBTable::bind($array, $ignore = '') in /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php on line 1181 Strict Standards: Declaration of jfLanguage::bind() should be compatible with mosDBTable::bind($array, $ignore = '') in /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php on line 1287 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /includes/joomla.php on line 697 Strict Standards: Non-static method JoomFishManager::getActiveLanguages() should not be called statically in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 163 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 195 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 196 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 197 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /includes/joomla.php on line 1415 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 118 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 119 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 120 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 121 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 122 Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych - Projekt Klastrowy Strict Standards: Non-static method mosMainFrame::sessionCookieName() should not be called statically in /includes/frontend.php on line 34 Strict Standards: Non-static method mosCache::getCache() should not be called statically in /components/com_content/content.php on line 36 Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method HTML_content::show() should not be called statically in /includes/Cache/Lite/Function.php on line 93 Strict Standards: Non-static method HTML_content::_Itemid() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 444 Strict Standards: Non-static method HTML_content::_linkInfo() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 447 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Title() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 462 Strict Standards: Non-static method HTML_content::PdfIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 465 Strict Standards: Non-static method mosHTML::PrintIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 468 Strict Standards: Non-static method mosAdminMenus::ImageCheck() should not be called statically in /includes/joomla.php on line 2246 Strict Standards: Non-static method HTML_content::EmailIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 471
Projekt Klastrowy Strict Standards: Non-static method HTML_content::EditIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 615
Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section_Category() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 503 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 738 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Category() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 741 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Author() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 506 Strict Standards: Non-static method HTML_content::CreateDate() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 509 Strict Standards: Non-static method HTML_content::URL() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 512 Strict Standards: Non-static method HTML_content::ModifiedDate() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 528 Strict Standards: Non-static method HTML_content::ReadMore() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 531
Strict Standards: Non-static method HTML_content::TOC() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 518
Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” został zgłoszony przez Główny Instytut Górnictwa w Zarządzie Województwa Śląskiego do konkur-su na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-gionalnego, działanie 2.6. ZPORR „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”.
 
GIG występuje w tym projekcie jako koordynator, a wniosek został złożony w imieniu 14 Stron – partnerów projektu. Poza GIG-iem są to:
Politechnika Śląska w Gliwicach,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach,
Kompania Węglowa S.A.,
Katowicki Holding Węglowy S.A.,
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
Południowy Koncern Węglowy S.A.,
miasta: Katowice, Gliwice, Tychy, Jaworzno, Jastrzębie Zdrój, Rybnik.
Wniosek uzyskał w ramach konkursu najwyższą ocenę - 87,5 punktów i został zakwa-lifikowany do finansowania w pełnym wymiarze wnioskowanego budżetu. Budżet projektu wynosi około 1 mln 627 tys zł. Okres realizacji projektu: od marca 2006 r. do sierpnia 2007 r.
 
Celem realizacji projektu jest w pierwszej kolejności budowa struktur organizacyjnych „Innowacyjnego Śląskiego Klastera Czystych Technologii Węglowych” powołanego do życia z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka i Marszałka Wo-jewództwa Śląskiego Michała Czarskiego. Szczegółowymi celami projektu i budowanego Klastera są zwiększanie zaufania pomiędzy poszczególnymi grupami partnerów i partnerami i identyfikacja potencjalnych korzyści dla partnerów i regionu wynikających z utworzenia Kla-stera i uczestnictwa w nim. Między innymi zostanie to osiągnięte na drodze analizy konku-rencyjnej regionu identyfikacji silnych stron i słabości regionu. Na tej podstawie oraz na pod-stawie identyfikacji potrzeb przemysłu w zakresie innowacyjności w obszarze Czystych Technologii Węglowych zostanie wypracowany wspólny program badawczo – rozwojowy partnerów projektu, spójny z bieżącymi i perspektywicznymi priorytetami Europejskiej Prze-strzeni Badawczej. To, że jednym z tych priorytetów są Technologie Czystego Węgla, stano-wi olbrzymią szansę dla rozwoju Regionu Górnego Śląska, rozwoju firm w regionie, zwięk-szenia innowacyjności, rozwiązania wielu palących problemów społecznych regionu. Stąd obecność w klasterze przedstawicieli nauki, przemysłu węglowego i energetyki oraz jedno-stek samorządu terytorialnego.
 
Klaster, którego nie należy utożsamiać tylko i wyłącznie z projektem, ma stanowić również po zakończeniu projektu centrum organizacyjno – zarządzające dla działań związa-nych z rozwojem Technologii Czystego Węgla i ich wdrażaniem. Sam Klaster ma formę otwartą, do którego będą mogli przystępować kolejni partnerzy, którzy liczą się w tematyce Czystych Technologii Węglowych oraz są zainteresowani rozwojem regionu.
 
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami związanymi z Projektem: 
 
| Harmonogram projektu
 
| Analisa SWOT z wnioskami
 
| Analiza konkurencyjna regionu
 
| Macierz kompetencji
 
 
  Strict Standards: Non-static method HTML_content::Navigation() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 542 Strict Standards: Non-static method mosHTML::CloseButton() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 545 Strict Standards: Non-static method mosHTML::BackButton() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 548