Strict Standards: Declaration of jfContent::bind() should be compatible with mosDBTable::bind($array, $ignore = '') in /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php on line 1181 Strict Standards: Declaration of jfLanguage::bind() should be compatible with mosDBTable::bind($array, $ignore = '') in /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php on line 1287 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /includes/joomla.php on line 697 Strict Standards: Non-static method JoomFishManager::getActiveLanguages() should not be called statically in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 163 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 195 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 196 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 197 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /includes/joomla.php on line 1415 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 118 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 119 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 120 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 121 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /administrator/components/com_joomfish/joomfish.class.php:1181) in /index2.php on line 122 Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych - Konferencja FUTURE EU ENERGY MIX - WILL COAL PLAY AN IMPORTANT ROLE? Strict Standards: Non-static method mosMainFrame::sessionCookieName() should not be called statically in /includes/frontend.php on line 34 Strict Standards: Non-static method mosCache::getCache() should not be called statically in /components/com_content/content.php on line 36 Strict Standards: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method HTML_content::show() should not be called statically in /includes/Cache/Lite/Function.php on line 93 Strict Standards: Non-static method HTML_content::_Itemid() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 444 Strict Standards: Non-static method HTML_content::_linkInfo() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 447 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Title() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 462 Strict Standards: Non-static method HTML_content::PdfIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 465 Strict Standards: Non-static method mosHTML::PrintIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 468 Strict Standards: Non-static method mosAdminMenus::ImageCheck() should not be called statically in /includes/joomla.php on line 2246 Strict Standards: Non-static method HTML_content::EmailIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 471
Konferencja FUTURE EU ENERGY MIX - WILL COAL PLAY AN IMPORTANT ROLE? Strict Standards: Non-static method HTML_content::EditIcon() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 615
Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section_Category() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 503 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Section() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 738 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Category() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 741 Strict Standards: Non-static method HTML_content::Author() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 506 Strict Standards: Non-static method HTML_content::CreateDate() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 509 Strict Standards: Non-static method HTML_content::URL() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 512 Strict Standards: Non-static method HTML_content::ModifiedDate() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 528 Strict Standards: Non-static method HTML_content::ReadMore() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 531
Strict Standards: Non-static method HTML_content::TOC() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 518
 
FUTURE EU ENERGY MIX - WILL COAL PLAY AN IMPORTANT ROLE?
Międzynarodowa konferencja na temat przyszłości dywersyfikacji
źródeł energii w Unii Europejskiej
połączona z otwarciem projektu
Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych
Politechnika Śląska, 29 maja 2006

zdjęcia z Konferencji | prezentacje z Konferencji
 
W dniu 29 maja 2006 odbyła się w Politechnice Śląskiej Międzynarodowa Konferencja „Future EU Energy Mix - will coal play an important role?”. Konferencja była połączona z otwarciem Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych. Patronat nad Konferencją objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek. Głównymi organizatorami konferencji byli: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz mgr inż. Marcin Liszka – sekretarz Komitetu Organizacyjnego) oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Politechnice Śląskiej (mgr Danuta Obracaj – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą z zespołem).

Głównym gościem Konferencji, zaproszonym przez JM Rektora Politechniki Śląskiej i profesora Jerzego Buzka, był Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs. W Konferencji udział wzięli także: Wiceminister Gospodarki Piotr Naimski, Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Alejo Vidal-Quadras Roca, posłowie na Sejm RP: Krystyna Szumilas, Andrzej Gałażewski i Jan Rzymełka, senatorowie RP: Jadwiga Rudnicka i Jerzy Szymura.
Wystąpienie Andrisa Piebalgsa, Komisarza Unii Europejskiej ds. Energii było poświęcone roli węgla w strukturze paliw pierwotnych Unii Europejskiej. Rosnące ceny ropy naftowej, mniej uspokajające niż jeszcze 10 lat temu perspektywy dostaw gazu ziemnego, dyskusja nad przyszłością energetyki jądrowej w Europie oraz realne zagrożenie klimatu i ograniczony potencjał odnawialnych źródeł energii stawiają nas, zdaniem komisarza, przed wyborem, od którego zależy zabezpieczenie zrównoważonych i przystępnych dostaw energii w nadchodzących dekadach.

Sytuacja energetyczna w Unii Europejskiej zmieniła się po jej rozszerzeniu w roku 2004. Spadkowa tendencja w produkcji węgla w UE została powstrzymana dzięki Polsce, która zajmuje siódme miejsce w światowej produkcji tego surowca. Fakt ten wywołał potrzebę innego spojrzenia na źródła energii pierwotnej w UE. Komisarz podkreślił, że polski węgiel wzmocnił unijne źródła energii pierwotnej.

Przed omówieniem przyszłej roli węgla w UE Andris Piebalgs zwrócił uwagę na Zieloną Księgę z 8 marca 2006, która jest reakcją UE na bieżącą sytuację energetyczną i odpowiedzią na wzrost cen oraz potencjalne zagrożenie zaufania do importu energii pierwotnej. Zielona Księga podkreśla dobitnie trzy zasadnicze cele: zrównoważony rozwój, konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw energii. Aby to osiągnąć Komisja Europejska wskazała na 6 priorytetowych obszarów:
 
Konferencja otwierająca
Konferencja odbyła się w Centrum Edukacyjno Kongresowym Politechniki Śląskiej.
 

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa, siedzą od prawej: prof. Wojciech Zieliński Rektor Politechniki Śląskiej, komisarz Andris Piebalgs, prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Ziębik.
 
 • ostateczne wprowadzenie wewnętrznego rynku energii,
 • solidarność między państwami członkowskimi,
 • dywersyfikacja źródeł energii pierwotnej w celu zbilansowania wewnętrznych dywersyfikacji krajów członkowskich,
 • utrzymanie wiodącej pozycji UE w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym,
 • rozwój nowych technologii, który przyczyni się do podwyższenia sprawności konwersji paliw pierwotnych, obniżenia emisji CO2 oraz zwiększenia konkurencyjności,
 • realizacja spójnej zewnętrznej polityki energetycznej UE.
 
Mówiąc o znaczeniu węgla w UE, Andris Piebalgs oświadczył, że jeżeli węgiel sprawdzi się w instalacjach demonstracyjnych jako bezpieczny, konkurencyjny i odpowiadający zrównoważonemu rozwojowi nośnik energii, to znajdzie on miejsce w przyszłej strukturze energii pierwotnej UE. Zielona Księga nie przypisuje przyszłej roli żadnemu z paliw, ale rzuca wyzwanie każdemu z nich, aby udowodniło, że może stać się wartościowym narzędziem realizacji priorytetów energetycznych UE. Z tego punktu widzenia perspektywa dla węgla jest obecnie bardziej obiecująca niż dotychczas. W Zielonej Księdze uznaje się, że z węgla powstaje obecnie około 33% elektryczności w UE, co wiąże się z takimi jego zaletami jak stabilność cen i bezpieczeństwo dostaw.

Jednak wyzwania, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu oznaczają, że użytkowanie węgla musi być połączone z redukcją ujemnych wpływów środowiskowych. Czyste technologie węglowe łącznie z sekwestracją CO2 to warunek podtrzymania obecności węgla w strukturze energii pierwotnej UE. Komisja Europejska podejmuje działania w celu włączenia do 7 PR badań nad pełnym spektrum czystych technologii węglowych. Komisja Europejska wierzy, że fundusze Wspólnoty będą przeznaczone na projekty, których rezultatem będą zeroemisyjne elektrownie węglowe, o sprawnościach energetycznych przekraczających 50%. Andris Piebalgs podkreślił także rolę węgla w technologiach współspalania z biomasą i odpadami, a także jako surowca do produkcji paliw ciekłych i wodoru.

Kończąc swe przemówienie komisarz podkreślił znaczącą rolę uczelni technicznych w kreowaniu przyszłej struktury układów zaopatrzenia w energię.

Kolejnym mówcą był Piotr Naimski, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki zajmujący się polityką energetyczną. Przedstawił on bieżąca sytuację naszego kraju w zakresie uzależnienia od zewnętrznych dostaw paliw pierwotnych, a w szczególności podejmowane obecnie inicjatywy w zakresie budowy terminalu LNG i gazociągu norweskiego. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule Konferencji "will coal play an important role?", minister powiedział: "(...) yes, for sure, at least in Poland". W swej wypowiedzi podkreślił także konieczność budowy instalacji pilotażowych w zakresie czystych technologii węglowych. Rozwój tych technologii ułatwi zdaniem ministra podjęcie przyszłych decyzji odnośnie wyboru struktury energii pierwotnej w Polsce.

Eurodeputowany Alejo Vidal-Quadras Roca (Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego) przedstawił w swoim referacie pt. „Spain: Can we give up any of the primary energy sources?” sytuację energetyczną Hiszpanii na tle problemów energetycznych UE. Blisko 100% paliw węglowodorowych i dwie trzecie węgla Hiszpania importuje. Hiszpański poseł do Parlamentu Europejskiego wyraził opinię, że należy wznowić sektor węglowy w Europie. Jest również zdania, że należy stworzyć wspólną politykę energetyczną UE aby mówić jednym głosem reprezentującym 450 milionów odbiorców energii.

Dr Jacek Podkański z Międzynarodowej Agencji Energii mówił o perspektywach Czystych Technologii Węglowych, których rozwój jest wynikiem dążeń do ograniczenia emisji CO2. Dotyczy to głównie krajów, w których produkcja elektryczności jest przede wszystkim oparta na węglu. Polska produkuje ponad 95% elektryczności z węgla, przy średniej światowej na poziomie 35%. Innowacje technologiczne wpływają na zmniejszenie emisji CO2. Uszlachetnianie węgla daje możliwość obniżenia emisji CO2 o 5%. Podwyższenie sprawności przez zastosowanie parametrów nadkrytycznych i ultranadkrytycznych może wpływać na obniżenie emisji CO2 o 22%. Zaawansowane technologie węglowe (zintegrowane układy ze zgazowaniem węgla oraz ciśnieniowe układy fluidalne) dają możliwość obniżenia emisji CO2 o 25%. Zero emisyjne technologie energetyczne wyposażone w instalacje sekwestracji CO2 dają możliwości obniżenia emisji CO2 o 99%.

W panelu dyskusyjnym pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Warmuzińskiego dotyczącym Czystych Technologii Węglowych wzięli udział przedstawiciele nauki i przemysłu. Ze strony nauki zostały przedstawione propozycje tematów projektów do VII Programu Ramowego przygotowane przez członków założycieli i nowych partnerów Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych. Profesor Wojciech Nowak (Politechnika Częstochowska) w imieniu zespołu, w którego skład wchodzili profesorowie Tadeusz Chmielniak i Andrzej Ziębik z Politechniki Śląskiej oraz prezes Roman Walkowiak z Elektrowni Turów przedstawił propozycję projektu w zakresie zastosowania parametrów nadkrytycznych i modyfikowanie procesu spalania tlenem w elektrowniach, głównie z kotłami fluidalnymi. Dr inż. Marek Ściążko, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przedstawił propozycję projektu związanego z układem gazyfikacji węgla wskazując na doświadczenia zarówno Politechniki Śląskiej, jak i kierowanego przez niego Instytutu uzyskane w ramach projektów finansowanych przez Fundację Kruppa. Wystąpienie profesora Józefa Dubińskiego, dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, opracowane wspólnie z profesorem Krzysztofem Warmuzińskim, dyrektorem Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN dotyczyło głównie problemów sekwestracji CO2. Profesor Józef Dubiński przedstawił także propozycje innych projektów, obejmujących produkcję wodoru w zeroemisyjnym procesie gazyfikacji, nanotechnologie węglowe dla wysokosprawnych ogniw paliwowych, procesy innowacyjne konwersji, separacji i oczyszczania produktów gazyfikacji węgla. Wskazał również na długofalowy cel, jakim jest kopalnia XXI wieku, połączona z inwestycjami energetycznymi, produkująca in situ finalne nośniki energii, paliwa i produkty chemiczne.

Ze strony partnerów przemysłowych udział w panelu dyskusyjnym wzięli; Matthias Dürr (RWE AG), Geir Vollsater (Shell), Jerzy Brniak (BP), Andrzej Zając (PKE), Wojciech Gurgacz (PKN Orlen). Wystąpienie przedstawiciela RWE AG było poświęcone omówieniu czystych technologii bazujących na węglu brunatnym. Wiceprezes Południowego Koncernu Energetycznego Andrzej Zając wspomniał m.in. o nowej inwestycji jaką jest blok fluidalny o mocy 460 MWel na parametry nadkrytyczne, którego budowę właśnie rozpoczęto w Elektrowni Łagisza.

Zainteresowanie produkcją paliw płynnych z węgla wyrazili przedstawiciele koncernów paliwowych: Wojciech Gurgacz (PKN Orlen) oraz Geir Vollsater (Shell).

Przedstawiciel BP Polska, Jerzy Brniak przedstawił w swej wypowiedzi projekt realizowany przez firmę BP, w zakresie zatłaczania CO2 do przestrzeni podmorskich.
 
Konferencja Otwarcia projektu
Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych

 
Część Konferencji otwierającą Klaster rozpoczęło wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Wojciecha Zielińskiego, który nawiązał do pierwszego spotkania grupy inicjatywnej Śląskiego Klastra, jakie miało miejsce w Politechnice Śląskiej blisko rok temu 25 czerwca 2005 roku. Rektor Wojciech Zieliński zwrócił uwagę na fakt, że połowa wydobycia węgla w krajach UE pochodzi z Polski. Polska więc, a Śląsk w szczególności może odgrywać rolę lidera w rozwoju czystych technologii węglowych w Europie. Następnym mówcą był Pan Marian Jarosz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, uczestnik wspomnianego spotkania grupy inicjatywnej w czerwcu ubiegłego roku. W swoim wystąpieniu przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego wskazał na znaczenie jakie dla regionu śląskiego ma inicjatywa utworzenia Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych. Inicjatywa ta wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Historię powstania Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych ujmuje poniższe kalendarium:

25.06.2005
Konferencja w Politechnice Śląskiej na temat „Strategia rozwoju energetyki w Województwie Śląskim” pod przewodnictwem J.M. Rektora prof. Wojciecha Zielińskiego, zorganizowana z inicjatywy prof. Jerzego Buzka, Marszałka Województwa Michała Czarskiego, prof. Andrzeja Ziębika (Politechnika Śląska) – inicjatora koncepcji utworzenia regionalnego porozumienia badawczo-rozwojowego w zakresie energetyki węglowej w związku z wprowadzeniem w VII Programie Ramowym UE tematyki „Czyste Technologie Węglowe”.

List intencyjny w sprawie powołania Śląskiego Regionalnego Klastra Czystych Technologii Węglowych został podpisany przez J.M. Rektora prof. Wojciecha Zielińskiego i prof. Jerzego Buzka.

01.07.2005

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim pod przewodnictwem Marszałka Województwa Michała Czarskiego i prof. Jerzego Buzka z przedstawicielami nauki, przemysłu i samorządów gmin górniczych województwa śląskiego. Zgodnie z wnioskiem Marszałka, popartym przez pozostałych uczestników spotkania, koordynację działań grupy inicjatywnej budowania Klastra powierzono: dyrektorowi GIG prof. Józefowi Dubińskiemu oraz prof. Andrzejowi Ziębikowi (Politechnika Śląska).

Intencję powołania Śląskiego Regionalnego Klastra Technologii Czystego Węgla udokumentowało porozumienie podpisane w dniu spotkania przez Marszałka Województwa Śląskiego , Profesora Jerzego Buzka oraz koordynatorów projektu.


16.09.2005
Spotkanie grupy inicjatywnej w Urzędzie Marszałkowskim w związku z przygotowaniem umowy dotyczącej Klastra. Ustalono, że zgodnie z zasadami funkcjonowania klastrów, przedsięwzięcie ma charakter otwarty i uczestniczyć w nim mogą uczelnie, ośrodki naukowe – badawcze, samorządy oraz jednostki przemysłowe branżowo związane z energetyką i węglem.

14.10.2005
Podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim Umowy Partnerskiej, której celem było zainicjowanie budowy Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych.
Sygnatariusze Umowy Partnerskiej:

 • nauka – Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN;
 • przemysł – Południowy Koncern Energetyczny S.A., Kompania Węglowa S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A.;
 • samorządy sześciu gmin górniczych – Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Jaworzna, Katowic, Rybnika, Tychów.

22.11.2005
Spotkania z Profesorem Kurtem Haege, przewodniczącym Rady Doradczej European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants w Głównym Instytucie Górnictwa     oraz w Politechnice Śląskiej. Inicjatorem spotkania był poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek. W czasie spotkania przedstawione zostały podstawy tworzenia Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych oraz potencjał naukowo-badawczy i przemysłowy członków założycieli Klastra w zakresie Czystych Technologii Węglowych. Członkowie Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych oraz Polskiej Platformy Technologicznej Zrównoważone Systemy Energetyczne i Czysta Karbo-energia zadeklarowali w liście intencyjnym do Europejskiej Platformy Technologicznej „Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” gotowość pełnej współpracy.

07.02.2006
Umowa o dofinansowanie Projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zawarta między Samorządem Województwa Śląskiego a Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Usankcjonowanie ostatecznej nazwy klastra.

08.02.2006
Porozumienie stron Projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”.
Cele porozumienia:

 • współtworzenie programów wykorzystania węgla jako nośnika energii i surowca dla karbochemii;
 • inicjowanie projektów badawczych, wdrażanie technologii wykorzystania i przetwarzania węgla oraz budowa instalacji pilotowych;
 • inicjowanie działań mających na celu uczestnictwo partnerów Klastra w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych (VII Program Ramowy i inne);
 • promocja regionalna i pozaregionalna węgla jako czystego, bezpiecznego i konkurencyjnego nośnika energii.

Mając na uwadze otwartą i nieograniczoną formę Klastra, sygnatariusze Umowy Partnerskiej uznali za celowe przystępowanie Nowych Partnerów do inicjatywy budowy Klastra.

Deklarację przystąpienia do Klastra zgłosiły dotychczas: AGH, Politechnika Częstochowska, PKN Orlen, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

Podział kompetencji w ramach Klastra:

 • GIG – koordynator (prof. Krystyna Czaplicka);
 • Politechnika Śląska – koordynator partnerów naukowych (prof. Andrzej Ziębik);
 • dr Maksymilian Klank (Kompania Węglowa) – koordynator partnerów przemysłowych;
 • prof. Jan Kaźmierczak (UM Gliwice) – koordynator partnerów samorządowych.

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych to regionalna organizacja, otwarta na współpracę krajową i międzynarodową, zorientowana na rozwój i wdrażanie Czystych Technologii Węglowych w energetyce i karbochemii. Celem Klastra jest przyspieszenie procesu przemian i rozwoju regionalnej gospodarki oraz integracja przemysłu węglowo-energetycznego, środowisk uczelnianych i naukowo-badawczych, małej i średniej przedsiębiorczości oraz władz samorządowych dla podniesienia konkurencyjności regionu na krajowych oraz zagranicznych rynkach. Podstawę przedsięwzięcia będzie stanowić innowacyjność i transfer wiedzy w zakresie Czystych Technologii Węglowych w kierunku bezpiecznej, proekologicznej i konkurencyjnej produkcji i energetycznego wykorzystania węgla. Nadrzędnym celem działania Klastra jest bezpieczeństwo energetyczne Polski.
 

 

Konferencja

 

Prezydium Konferencji Otwarcia Klastera, siedzą od prawej: Piotr Uszok Prezydent Katowic, prof. Krystyna Czaplicka Z-ca Dyrektora Naczelnego Głównego Instytutu Górnictwa, prof. Józef Dubiński Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górnictwa, Marian Jarosz Członek Zarządu Województwa Śląskiego, prof. Jerzy Buzek, prof. Wojciech Zieliński Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Andrzej Ziębik Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Pol. Śl., Roman Łój Wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego.

 
W dalszej części Konferencji Otwarcia Klastra, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, wystąpili w roli panelistów koordynatorzy. Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka przedstawiła ogólną koncepcję Klastra, który bazuje na powiązaniach między trzema kluczowymi podmiotami systemu gospodarczego: przedsiębiorstwami przemysłowymi, światem nauki (uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe) oraz regionalnymi władzami samorządowymi. Utworzenie Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych jest potrzebą chwili. Węgiel jest obecnie w skali światowej jedynym surowcem energetycznym pozwalającym na w miarę stabilne zaspokojenie potrzeb energetycznych w dłuższej perspektywie (200 lat). Przemawiają za tym również: rozproszona lokalizacja poza regionami konfliktów i konkurencyjne ceny. Słabą stronę węgla stanowi zagrożenie środowiskowe w procesach jego przetwarzania. Dlatego czyste technologie węglowe stanowią zasadniczy cel działania Klastra. Misją Klastra jest stworzenie warunków do transferu innowacyjnych rozwiązań badawczych z zakresu czystych technologii węglowych do praktyki przemysłowej. To bowiem stanowi podstawę rozwoju regionu. Celem strategicznym Klastra jest m.in. doprowadzenie do spójności polityki energetycznej kraju z polityką wydobycia i zagospodarowania węgla.
Koordynator przedstawicieli nauki prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik przedstawił ramowy zakres działania Klastra w zakresie nauki obejmujący:
 
 • innowacje technologiczne w kierunku poprawy efektywności energetycznej użytkowania węgla (parametry nadkrytyczne w technologiach pyłowych i technice fluidalnej), spalanie w atmosferze modyfikowanej tlenem,
 • zintegrowane układy ze zgazowaniem węgla,
 • rozwój skojarzonego wytwarzania finalnych nośników energii zmierzający w kierunku poligeneracji,
 • procesy ekologicznego przetwarzania węgla połączone z sekwestracją CO2; współspalanie biomasy,
 • badania wyprzedzające w zakresie produkcji wodoru i zastosowania ogniw paliwowych,
 • technologie bezpiecznego wydobywania i uszlachetniania węgla; zmniejszenie uciążliwości szkód górniczych,
 • uwarunkowania społeczne pozyskiwania i ekologicznego wykorzystania węgla.

Czyste technologie węglowe stanowią pomost w przejściu do „zero” emisyjnych technologii energetycznych.

Plan działania koordynatora naukowego Klastra:
 
 • ocena aktualnego potencjału badawczego Członków Klastra i Nowych Partnerów – organizacja wortalu Klastera oraz bazy danych,
 • ścisła współpraca z polskimi i europejskimi platformami technologicznymi,
 • przygotowanie wspólnych inicjatyw projektów do VII Programu Ramowego UE,
 • udział w projektach zamawianych,
 • pogłębienie współpracy z partnerami zagranicznymi członków Klastra w zakresie czystych technologii węglowych ze szczególnym uwzględnieniem Czech i Niemiec,
 • organizacja Wszechnicy Akademickiej (cel edukacyjny) oraz sympozjów nauka-przemysł,
 • opracowanie programu badawczo-rozwojowego Klastra na wzór programów istniejących w USA i Japonii; stworzenie mapy drogowej Czystych Technologii Węglowych oraz ścieżek przejścia do Zero Emisyjnych Technologii Energetycznych.
Cel nadrzędny Klastra to stworzenie ŚLĄSKIEJ DOLINY CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH stanowiącej dla Polski szansę dla realizacji zrównoważonego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

W wystąpieniu koordynatora partnerów przemysłowych Klastra (Wiceprezes Roman Łój w zastępstwie Prezesa Kompani Węglowej dra Maksymiliana Klanka) zwrócono uwagę na potencjał partnerów przemysłowych Klastra (89% produkcji krajowej węgla, 15% produkcji elektryczności). Partnerzy przemysłowi oczekują od Klastra wspólnych działań zmierzających do opracowania spójnej polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej z polityką wydobycia i użytkowania węgla kamiennego. Deklarują wspieranie badań nad nowoczesnymi technologiami wykorzystania węgla dla osiągnięcia wzrostu konkurencyjności węgla względem innych nośników, także pod względem ekologii. Zdaniem partnerów przemysłowych Polska, jako kraj o bogatych zasobach węgla powinna być miejscem budowy zakładów zgazowania węgla ukierunkowanych na poligenerację.

W imieniu partnerów samorządowych wystąpił w zastępstwie profesora Jana Kaźmierczaka Prezydent Katowic Piotr Uszok, który zwrócił uwagę, że projekt Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych jest pierwszą w Polsce próbą stworzenia klastra w przemysłach powiązanych (górnictwo i energetyka) mających strategiczne znaczenie dla Polski i gmin górniczych. Pola działania samorządów to: promocja, edukacja, oddziaływanie na małe i średnie przedsiębiorstwa, kontakty z partnerami zagranicznymi. Akcja promocyjna przykładów działań realizowanych w ramach Klastra powinna przynieść efekty w postaci pozytywnego wizerunku Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych wśród mieszkańców regionu oraz potencjalnych partnerów krajowych i zagranicznych. Zamierza się przekazać informacje o Klastrze do szkół, Wydziałów Edukacji i Kuratorium. Samorządy będą organizowały seminaria i warsztaty dla małych i średnich przedsiębiorstw zachęcając do przystąpienia do Klastra. Zamierza się także prowadzić wymianę doświadczeń z miastami partnerskimi w zakresie działalności Klastrów.

Opracowali:
Andrzej Ziębik
Marcin Liszka


 
 
  Strict Standards: Non-static method HTML_content::Navigation() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 542 Strict Standards: Non-static method mosHTML::CloseButton() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 545 Strict Standards: Non-static method mosHTML::BackButton() should not be called statically in /components/com_content/content.html.php on line 548